Hát

Hát tý thôi nhé mọi người.

Đầu tiên là bài một thuở yêu người